Ewa Kosterka

Ewa Kosterka

Life i Agile Coach, certyfikowany Scrum Master, servant leader oraz facilitator. Organizatorka Agile Coach Camp PL, pasjonatka wykorzystania Agile w codziennym życiu.

Ceni pracę z ludźmi ponad procedury; kreatywne środowisko ponad chaos oraz jakość ponad “jakoś”.

Często eksperymentuje, świadomie wychodzi ze strefy komfortu, pokazującinnym korzyści z takiego podejścia.

Prowadzi szkolenia i warsztaty, pomagające w zrozumieniu i wykorzystaniu zasad zwinnego otrzymywania oprogramowania.

Sesje